For informasjon vedørende sponsormuligheter og utstilling ta kontakt med vår PCO, Bergen Kongress & Kultur AS
Tlf: 55 55 36 55
mail@kongress.no
Image